Slovensko

Za kutlúrou a zábavou v Banskej Bystrici

MÚZEÁ A GALÉRIE

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM – THURZOV DOM
Nám. SNP 4, Tel. 048/ 412 58 97, www.stredoslovenskemuzeum.sk
Ponúka bohaté množstvo archeologických exponátov, stredovekých zbraní, mincí a kópii historických dokumentov.  V múzeu ľudového tanca prezentujú ľudový tanec v jeho rôznorodých podobách.

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM – MATEJOV DOM
Námestie Štefana Moysesa 20, Tel. 048/ 412 55 77, www.stredoslovenskemuzeum.sk
Expozícia prezentuje spolu 2863 zbierkových predmetov výlučne zo zbierok Stredoslovenského múzea. Medzi tie najzaujímavejšie patria replika slovanskej polozemnice, vzácna zbierka stredovekých kachlíc a zbrojnica so zaujímavou zbierkou chladných zbraní. Sú tu aj miestnosti venované významným banskobystrickým osobnostiam a starostom a expozícia gotickej plastiky a maľby.  V stálej expozícii je  využitá audiovizuálna prezentácia a počítačová technika.

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM - TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ
Radvanská ul. 27, Tel. 048/410 33 76, www.stredoslovenskemuzeum.sk
Poskytuje obraz o prírodných pomeroch stredného Slovenska prostredníctvom 2 400 exponátov. Od januára 2006 je jedna miestnosť stálej expozície ozvučená zvukmi a hlasmi živočíchov, ktoré si môžu návštevníci sami zapínať podľa výberu na paneli. Spoznajú hlas vlka, jeleňa, netopiera, rôznych druhov vtákov.

MÚZEUM SNP
Kapitulská 23, Tel. 048/412 32 59, www.muzeumsnp.sk
Múzeum Slovenského národného povstania je špecializované múzeum s archívom osobitného významu zachytávajúce vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945, s akcentom na dokumentáciu protifašistického národno-oslobodzovacieho boja a SNP. 

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM 
Lazovná 9, Tel. 048/415 50 23, 415 51 11, 471 07 03, www.svkbb.eu
Literárne a hudobné múzeum patrí svojou špecializáciou k ojedinelým múzeám na Slovensku aj v Európe. Zameriava sa na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry a osobností regiónu Banskej Bystrice a Brezna, v ktorom sa narodili, formovali, žili a pôsobili významné osobnosti. Stála literárna, hudobná a bábkarská expozícia je v podkroví ŠVK.

VETERAN KLUB
Partizánska cesta 97, Tel. 0908 243 199, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Výstava historických motocyklov domácej aj zahraničnej výroby.

POŠTOVÉ MÚZEUM
Partizánska cesta 9, Tel. 048/433 95 07, www.posta.sk
Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum je jediné pracovisko muzeálneho typu na Slovensku, ktorého úlohou je zhromažďovať a ochraňovať doklady muzeálnej hodnoty, dokumentujúce históriu vývoja poštovníctva, dopravy správ a s nimi spojených odborov. Okrem stálej expozície sa tu nachádza aj Detská pošta, kde si deti môžu vyskúšať prácu za poštovou priehradkou.

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA – VILA DOMINIKA SKUTECKÉHO
Horná 55, Tel.: +421 048/412 54 50, www.ssgbb.sk
Expozícia maliara D. Skuteckého je sprístupnená ako jediná trvalá expozícia Stredoslovenskej galérie od r. 1994. Maliar európskeho významu, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov realistickej a čiastočne impresívnej (luministickej) žánrovej, figurálnej aj krajinárskej maľby, pôsobil v B. Bystrici v r. 1889 - 1921. Expozícia prierezovo reprezentuje dielo autora relatívne uceleným obrazom viacerých tematických a výrazových aspektov jeho diela.

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA – BETHLENOV DOM 
Dolná 8, Tel.: +421 48/412 41 67, www.ssgbb.sk
Expozícia je veľkolepým panoramatickým obrazom spletitého vývoja nášho graf. umenia od realistických, rano a neskoromoderných, cez konceptuálne, postmoderné, až po aktuálne tendencie v umeleckej grafike.

STREDOSLOVENSKÁ GALÉRIA – PRAETÓRIUM
Nám. Š. Moysesa 25, Tel. 048/ 412 48 64, www.ssgbb.sk
V galérii je možné vidieť mnohé zaujímavé umelecké diela alebo sa zúčastniť na zaujímavej kultúrnej akcie. Výstavy a podujatia sa pravidelne striedajú a prinášajú neobyčajnú umelecký zážitok.

DOM TECHNIKY ZSVTS
Kukučínova 8, Tel: 0908 177 917, www.vedeckahracka.sk
Vedecká hračka je výstava hračiek, hier, hlavolamov a neškolských experimentov, s ktorými sa každý do vôle pohrá. Je tu i koberec s hračkami pre predškolákov, prekvapenia v tme, herňa, predajňa a požičovňa spoločenských hier, hračiek, hlavolamov a literatúry o hrách a tvorivosti.

ĽUDOVÉ MÚZEUM A MÚZEUM ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY V MODELOCH 
ZŠ Nemecká, Školská 35, Nemecká, Potrebné ohlásiť sa na tel. č.: 048/ 618 23 94, 0904/ 809 792 – p. Murín
Výstava jedinečných klenotov z odkazu našich predkov, zhromaždených v zbierkach expozície Ľudového múzea v Nemeckej. Vystavené sú výnimočné modely ľudovej architektúry ocenené mnohými odborníkmi, historické vybavenie dielne stolára a obuvníka, etnografické zbierky viažuce sa k regiónom Slovenska a mnohé ďalšie.

REGIONÁLNE CENTRUM REMESIEL A GALÉRIA ÚĽUV
Dolná ul. 14, tel.: 048/41 25 703, 41 23 657, www.uluv.sk
Obmieňajú tu výstavy umeleckých diel a remeselných výrobkov. Okrem toho uskutočňujú zaujímavé remeselné kurzy pre deti i dospelých.

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského
976 34 Tajov , Tel.: +421 48 419 72 73, Fax: +421 48 415 50 23, www.svkbb.eu
Vstupná miestnosť zachytáva históriu obce, druhá a tretia miestnosť sú venované životu a literárnemu dielu významného slovenského spisovateľa J. G. Tajovského. Štvrtá miestnosť má etnografický charakter, kde sa zachoval pôvodný interiér pitvora s ohniskom a udiarňou. Piata miestnosť dokumentuje život a dielo Tajovského manželky, spisovateľky Hany Gregorovej. Sú tu aj dokumenty, patenty a zaujímavé predmety vynálezcu Jozefa Murgaša.
Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkonicach
Obecný úrad, Podkonice, návštevu je potrebné vopred ohlásiť na tel. č.: 048/ 418 74 00, 418 72 17
Expozícia v priestoroch Obecného úradu je venovaná histórii a národopisu obce Podkonice a osobnosti rodáka – folkloristu, dirigenta, pedagóga a skladateľa Pavla Tonkoviča.


SLOVENSKÉ LYŽIARSKE MÚZEUM V PODKONICIACH
Podkonice, tel. č.: 0907 142 135 – p. Igor Bobák, Tel. 048/418 74 81, www.lyziarskemuzeum.szm.sk
V tomto unikátnom múzeu môžete vidieť lyže, na ktorých pretekali známe osobnosti lyžovania napríklad – Jana Gantnerová- Šoltýsová (reprezentantka ČSSR, ZOH Sarajevo 1984), Marián Bíreš, bratia Krajňákovci, Franz Klammer, Ingemar Stenmark, Alberto Tomba, Toni Sailer, dokonca aj lyže Jána Pavla a prvé skialpinistické a carvingové lyže. V múzeu je možné spoznať aj históriu podkonického lyžovania a slovenských lanových dráh.


DIVADLÁ A KULTÚRNE ZARIADENIA

ŠTÁTNA OPERA
Národná 11, Tel.: +421 48/ 2457 101, www.stateopera.sk
Milovníci umenia si tu môžu vychutnať operu, operetu, muzikál, balet, hudobno-dramatické a tanečné vystúpenia.

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ
Skuteckého 14, Tel.: +421 48 412 55 13, www.bdnr.sk
Divadlo uvádza rozprávky pre deti , predstavenia pre dospelých, besedy aj čítania z tvorby umelcov.

ŠTÚDIO TANCA
Komenského 12, Tel./fax: +421 48/414 65 40, www.studiotanca.sk
Profesionálne tanečné divadlo prináša projekty približujúce širokému publiku súčasný tanec a filozofiu moderného tanečného divadla.

DIVADLO Z PASÁŽE
Centrum pre komunitné divadlo, Horná strieborná 25, Tel./fax: +421 48 412 47 82, www.divadlozpasaze.sk
Profesionálne divadlo, ktoré pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. V Banskej Bystrici pôsobí už 15. divadelnú sezónu a pre divákov prináša divadelné predstavenia nesúce okrem umeleckej výpovede aj silne ľudské posolstvá.

DIVADLO IVANA PALÚCHA
Arcade pasáž, Nám. SNP 5, www.re-culture.eu
Cieľom divadla je ponúkať divákom v Banskej Bystrici kvalitné divadelné predstavenia, poetické a hudobné večery aj besedy so zaujímavými ľuďmi. Obľúbené sú aj rozprávkové predstavenia pre deti.

DIVADLO AKADÉMIE UMENÍ
Jána Kollára 22, www.aku.sk
Profesionálne divadlo študentov a pedagógov Akadémie umení v Banskej Bystrici ponúka inscenácie, workshopy a podujatia 9 mesiacov v roku, od októbra do júna.
Predstavenia sa konajú v priestoroch: Divadelné štúdio Fakulty dramatických umení AU, Horná 95, Evanjelický dom, Horná 32, Štúdio D44: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9.
STREDOSLOVENSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Dolná 35, Tel.: +421 48 412 3965, www.sosbb.sk
Stredoslovenské osvetové stredisko odborne pripravuje a realizuje okresné, regionálne, krajské, celoštátne aj medzinárodné súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy a príslušné vzdelávacie činnosti hlavne v oblastiach tanca, hudby, divadla a umeleckého slova, výtvarníctva, videa, filmu a fotografie, výstavníctva, ľudovej kultúry, ľudových remesiel.

DIVADLO U GREŠKOV
Tajov 63, Tel.: +421 905 861 289, www.ugreskov.sk
Primárne sa zameriava na účinkovanie skupín ochotníckeho divadla, konajú sa tu aj verejné nahrávky pre rozhlas a televíziu aj koncerty.

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
Nám. Slobody 3, Tel.: +421 48 415 60 51, www.pkobb.sk
Park kultúry a oddychu je neziskovou kultúrnou inštitúciou zabezpečujúcou uspokojovanie základných kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta. Organizuje kultúrne podujatia, koncerty, festivaly, divadelné predstavenia, Dni mesta v centre mesta, v priestoroch PKO – budova ECC (bývalý Dom kultúry) a v priestoroch Matice Slovenskej na Dolnej ulici. Podujatí je veľa a sú pravidelne aktualizované na informačných tabuliach v meste, aj na internetových stránkach PKO.


DOBRÝ FILM, COCTAIL A DISKOTÉKA

V Banskej Bystrici je možné navštíviť kino každý deň. V nákupnom centre Europa denne premietajú filmy pre dospelých aj deti v šiestich kinosálach fantastického multikina. Dokonca je tu sála, kde si diváci môžu pozrieť filmy v 3D kvalite. Je tu aj Filmový klub, ktorý ponúka svojim členom filmy, ktoré nie je možné bežne vidieť v kinách.
Aj tí, čo radi tancujú, majú v meste kam zájsť. Priamo v centre sú viaceré nočné podniky, obľúbené pre výbornú atmosféru a tanečnú hudbu. Medzi tie „najvychytenejšie“ jednoznačne patria: Capitol pub na Kapitulskej ulici, bar Amores Peros na Námestí SNP, Ponorka music pub na Hornej Striebornej ulici, Klub 77 na Hornej ulici, bar Avenue na Námestí SNP, bar Bodega de la Havana na Námestí SNP a, samozrejme, úžasná diskotéka s niekoľkými poschodiami, boxmi na sedenie, oddelenou VIP zónou a presklenými skyboxmi v Ministry of fun na prvom podlaží parkovacej plochy OC Europa.
V meste je, samozrejme, ešte veľa barov, pubov, krčmičiek, kaviarní, vinární, reštaurácií, pizzérií, rýchlych občerstvení... Okrem toho sú tu hotely a penzióny poskytujúce služby na vysokej úrovni. Či už sa jedná o služby reštauračné, relaxačné alebo kongresové. Každý návštevník Banskej Bystrice si bezpochyby nájde to, čo vyhovuje práve jemu.

AM
(s použitím: www.kisbb.sk)

 
 
Nachádzaš sa tu: Home Reportáže zo sveta aj zo Slovenska Slovensko Za kutlúrou a zábavou v Banskej Bystrici
DMC Firewall is a Joomla Security extension!