Slovensko

Galantský región – Miesto zaujímavej dovolenky

Prečo a za akých okolností sa rodilo združenie Galantsko?

Pracujem v cestovnom ruchu už pomerne dlho a moje skúsenosti ma stále viac presviedčajú, že rozvoj cestovného ruchu môže napredovať iba za predpokladu spoločného a koordinovaného postupu všetkých, ktorí ovplyňujú jeho kvalitu. Poskytovateľov služieb, predstaviteľov verejnej správy, kultúrnych a športových zariadení, a vôbec všetkých, ktorí prichádzajú s návštevníkmi nášho regiónu do kontaktu. Viac alebo menej prispievajú k utváraniu obrazu o celej oblasti a vplývajú na rozhodnutie návštevníkov vrátiť sa.

Spolu s riaditeľom Regionálnej rozvojovej agentúry Galanta, Ing. Barosom, sme oslovili viacero ľudí s podobným názorom a v občianskom združení EUREG sme vypracovali projekt SYNET, na realizáciu ktorého sme od Európskej komisie získali nenávratný finančný príspevok. Projekt, ktorý trval 12 mesiacov, viedla Alena Šumšalová. Skúsenosti sme čerpali z prihraničného rakúskeho regiónu Auland Carnuntum a z úspešného ZCR Terchová. Zmapovali sme región, zanalyzovali súčasné podmienky, vytvorili stratégiu rozvoja cestovnéhu ruchu a založili sme ZCR Galantsko. Zakladajúcimi členmi sa stali RRA Galanta, mestá Galanta, Sládkovičovo, CA Real, CK Mediterran Travel a spoločnosť Márton a Márton, ktorá vlastní úspešný hotel Tevel. Okrem spomínanej stratégie sme pre združenie vytvorili základné marketingové a PR nástroje: logo, propagačné panely, propagačnú brožúru, informačné kiosky a informačný portál www.galantsko.sk.


Čím sa toto združenie zatiaľ prezentovalo, aby mohlo zaujať záujemcov o členstvo?

Na prvé stretnutie aktérov CR v regióne Galantsko sme pozvali prednášať úspešných predstaviteľov regionálnych združení z Rakúska, Maďarska a zo Slovenska. Hneď za tým sa uskutočnili prvé workshopy k tvorbe stratégie, na ktorých sa zúčastnilo 30 najvýznamnejších poskytovateľov služieb CR. Ako som už spomínal, vybavili sme združenie základnými marketingovými nástrojmi a ponúkli sme záujemcom možnosť prvej spoločnej prezentácie na ITF Slovakiatour v Bratislave a na Holiday world v Prahe. Veľkú zásluhu na úspechu prezentácie má Trnavský samosprávny kraj, ktorý nám poskytol možnosť prezentovať sa vo svojom stánku a musím povedať, že vytvoril vynikajúce profesionálne podmienky.
V marci tohto roka sme členom združenia ponúkli bezplatné vzdelávanie v oblasti CR, zamerané na úvod do marketingu, manažmentu, gastronómie a organizácie podujatí. Školenie bolo spolufinancované organizáciami európskeho spoločenstva. V súčasnosti ešte dokončujeme informačný portál a poskytujeme našim členom poradenstvo v oblasti tvorby projektov uchádzajúcich sa o finacovanie z EÚ.


Charakterizujte pre našich čitateľov najzaujímavejšie atraktivity regiónu, ktoré by ich mali pritiahnuť k vám na víkend či dovolenku.

Najväčšou atraktivitou sú termálne kúpaliská v Horných Salibách, Vincovom lese, Diakovciach, Veľkých Úľanoch a v Galante. Vzdialenosti medzi nimi sú také malé, že sa z jedného do druhého dostanete pohodlne na bicykli. Rád by som spomenul aj vodné dielo Kráľová so vzdelávacím a rekreačným komplexom Kaskády a ďalšie prírodné vodné plochy, napríklad pri zaujímavom Rekondičnom sanatóriu v Šoporni. Ráz krajiny, divoké brehy Váhu a Malého Dunaja, vytvárajú vynikajúce podmienky na vodáctvo, jazdectvo, cyklistiku, rybolov a poľovníctvo. Jazdectvu pod profesionálnym vedením sa možno venovať v Košútoch, Jelke, Horných Salibách a čoskoro aj v Galante. Rybáreň nájdete v Jelke, rybníky v Šoporni a na ďalších miestach. Cyklistické podujatia, známe na celom Slovensku, organizujú Sereďania v nádhernej prírode okolo Vinohradov nad Váhom.
Historické pamiatky regiónu zväčša neprekračujú regionálny význam, ale je tu niekoľko miest, ktoré stoja za návštevu. Je to v prvom rade katedrála v Diakovciach, ktorá stojí na románskych základoch a v ktorej bola objavená prvá písomná zmienka v maďarskom jazyku – tzv. Prayov kódex z rokov 1183 – 1210, ďalej kalvárie, zaujímavé aj tým, že sú ohradené a jednotlivé zastavenia sú v ich múroch (Veľké Úľany, Kráľová nad Váhom). Fándlyho fara, dnes Mestské múzeum v Seredi s expozíciou o významnom Šintavskom hrade a veľmi atraktívnou letnou záhradou, v ktorej sa konajú koncerty, Vlastivedné múzeum v Galante, ktoré sa špecializuje na mlynárstvo.
Obdivovatelia najvýznamnejšieho uhorského šľachtického rodu Eszterházyovcov, z ktorého vzišiel uhorský palatín, tu nájdu viacero pozoruhodných objektov spojených z ich 600 - ročným pôsobením v regióne. Sú to najmä kaštiele v Galante, Tomášikove, Seredi, a krásne zrekonštruovaná pohrebná kaplnka, v Galante.
Z ľudovej architektúry sú pozoruhodné domy ľudového bývania v Matúškove a vo veľkých Úľanoch. Jediné dva zachované kolové mlyny v Jelke a v Tomášikove sú technickými pamiatkami, ktoré významom presahujú hranice regiónu. Stoja v prekrásnych zákutiach brehu malého Dunaja a spolu s nimi vytvárajú nádhernú scenériu, obľubovanú fotografmi.
Z Veľkej Mače pochádza aj verejnosti veľmi známy nález, tzv. Mačiansky krížik, ktorý je zobrazený na slovenskej desaťkorunovej minci. Pochádza z obdobia Veľkej Moravy. Lokalita medzi Sereďou a Veľkou Mačou z archeologického hľadiska ďaleko presahuje regionálny význam. Najstaršie nálezy sú datované do staršej doby kamennej. Je tu však aj moderná história. S naším regiónom je spätý život Zoltána Kodályia, ale aj Karola Duchoňa.

Vaše silné stránky sú v zaujímavej prírode, počte termálnych kúpalísk, vo Váhu, v Malom Dunaji. No, v čom sú slabiny?

Slabá stránka bola v rozdrobenosti informácií o regióne. Informačný portál www.galantsko.info poskytuje komplexné informácie o službách, aktivitách, prírodných podmienkach, histórii, kultúrnych a športových podujatiach. Slúži ako komunikačné fórum pre členov ZCR. Navyše plní aj priekopnícku funkciu, pretože je to jedna z prvých dynamických stránok tohto rozsahu v regióne. Druhou slabou stránkou je kvalita propagačných materiálov a vôbec komunikácie s verejnosťou, a to hlavne s domácim obyvateľstvom. Význam dobrého vzťahu k tejto skupine obyvateľov mnohé zariadenia podceňujú a nevidia potrebu vytvorenia komunikačnej stratégie. Rezervy sú v spôsobe komunikácie po obsahovej aj vizuálnej stránke. Napríklad pri zostavovaní propagačnej brožúry sme mali veľký problém s veľmi nízkou kvalitou fotografií. Grafika mnohých internetových stránok a tlačených materiálov nespĺňa zvyšujúce sa nároky verejnosti formovanej profesionálnymi výstupmi veľkých korporácií. Takže tvrdenie, že profesionálna komunikácia nie je dôležitá, pretože sa robí „iba“ pre ľudí, neobstojí. „Časovanou bombou“ je vzhľad miest a obcí. Čistota je snáď úplne najzákladnejšou podmienkou príjemného pobytu. Zbytočne máte penzión s luxusným vybavením, keď k nemu kráčate cestou lemovanou odpadkami. Fakt, že majiteľ zariadenia neznečisťuje prostredie a že upratovanie má zabezpečiť obec, nikoho z návštevníkov nezaujíma. Myslím, že všade na svete sa nájdu ľudia, ktorí odhadzujú odpadky na verejné priestranstvá. V niektorých mestách (aj slovenských) a krajinách však odpadky nie sú, z toho dôvodu, že ich pravidelne upratujú. A nie preto, že by miestni ľudia boli vychovanejší. Ak si toto uvedomíme, výrazne sa posunieme k riešeniu problému. Napokon, čisté prostredie vychováva ľudí viac, ako „vstupovanie do ich svedomia“.

Aké bude toto leto? Čo dokážete hosťom ponúknuť tak, aby cítili, že nastal rast kvality služieb?

V lete by sme chceli propagovať historické a kultúrne pozoruhodnosti regiónu vo všetkých členských zariadeniach. Budeme ponúkať fakultatívne výlety po regióne, už sú spracované.


Aké pochopenie máte zo strany samosprávy a štátnej správy?

Ako som už spomínal, milo nás prekvapil záujem starostov o projekt podpory rozvoja cestovného ruchu. Dotazníky na získanie dát potrebných k analytickej časti stratégie vyplnili a poslali nám všetci starostovia z regiónu. Okrem toho, mesto Galanta a mesto Sládkovičovo sú zakladajúcimi členmi združenia a partnermi projektu. Hlavne Galanta, ktorá má v oblasti cestovného ruchu veľké ambície, nám vychádza v ústrety.


Aké sú vaše dlhodobé ciele v oblasti rozvoja cestovného ruchu?

Cestovný ruch v regióne nemá výraznú tradíciu a to má za následok, že máme málo vzdelaných odborníkov na rôznych stupňoch kvalifikácie. Nielen expertov s akademickým vzdelaním, ale ani takých, ktorí by získali praktické vedomosti, odovzdávané „z otca na syna“ v rodiných podnikoch alebo prácou v niektorom zariadení CR.
Vzdelávanie považujeme za veľmi dôležité. Rozhodli sme sa organizovať vzdelávacie kurzy, poskytovať poradenstvo v rôznych oblastiach CR, okrem iného aj v oblasti vzťahov s verejnosťou (najmä vzťahov k domácim obyvateľom), štýlu, grafiky, dizajnu, brand manažmentu, event marketingu… Budeme pokračovať vo vytváraní a organizovaní spoločných prezentácií na veľtrhoch a plánujeme vytvoriť niekoľko nových regionálnych podujatí na podporu pozitívneho vzťahu domácich obyvateľov k tomuto, pre náš región veľmi perspektívnemu odvetviu.


Za rozhovor ďakuje: ĽUBOMÍR MOTYČKA

 
 
Nachádzaš sa tu: Home Reportáže zo sveta aj zo Slovenska Slovensko Galantský región – Miesto zaujímavej dovolenky
DMC Firewall is a Joomla Security extension!