Slovensko

Podzemné bohatstvo Slovenska je nevyčísliteľné

Slovensko má až neuveriteľné podzemné bohatstvo. Na to, aká sme malá krajina, máme vysokú koncentráciu jaskýň. Na Slovensku sa ich nachádza okolo 4 tisíc.
Tichá krása jaskýň pôsobí fascinujúco tak na malé deti, ako na dospelých. Len niektoré sú však sprístupnené, avšak všetky stoja za návštevu.

Belianska jaskyňa sa nachádza vo východnej časti Belianskych Tatier. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch koróziou a eróziou vôd z topiaceho sa snehu a ľadu alebo silných zrážok. Dĺžka jaskyne je 3018 m. Fascinujúce sú sintrové vodopády, pagodovité stalagmity i viaceré jazierka. Vstupné časti jaskyne poznali zlatokopi už v prvej polovici 18. storočia. Na dlhé roky však zostala utajená. Do jej priestorov sa preniklo opäť v roku 1881. Sprístupnených je vyše 1000 m.

Trvanie prehliadky: 70 min.
Otvorené: od 2.1. do 15.11. a od 15.12. do 31.12., v pondelok je zatvorená
Predpokladané vstupné: dospelí – 150 Sk, študenti – 130 Sk, deti – 80 Sk

V Bystriansko-valaštianskom krase, na okraji obce Bystrá, je Bystrianska jaskyňa. Pozostáva zo Starej a Novej jaskyne, dosahuje dĺžku vyše 1000 m. Upútajú tvary riečnej modelácie a sintrové záclony. O otvore do Starej jaskyne vedeli miestni obyvatelia oddávna. Do jej ďalších priestorov sa preniklo v roku 1923. Priepasť Peklo, ktorou sa neskôr zostúpilo do Novej jaskyne, sa objavila v roku 1926. Od roku 1971 sa využíva na speleoterapiu.

Trvanie prehliadky: 40 min.
Otvorené: od 2.1. do 31.10., v pondelok je zatvorená
Predpokladané vstupné: dospelí – 80 Sk, študenti – 70 Sk, deti – 40 Sk

Demänovská jaskyňa Slobody sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch ponorným tokom Demänovky v štyroch vývojových úrovniach, na ktoré ústia strmšie chodby vymodelované bočnými prítokmi. Dĺžka jaskyne je 8126 m. Unikátne sú sintrové lekná a iné jazerné formy
i excentrické stalaktity. Objavená bola roku 1921. Dĺžka sprístupneného úseku je 1800 m.

Trvanie prehliadky: A – 60 min., B – 100 min.
Otvorené: od 2.1. do 15.11. a od 15.12. do 31.12., v pondelok je zatvorená
Predpokladané vstupné: dospelí – 150 Sk, študenti – 130 Sk, deti – 80 Sk

Do Národnej prírodnej rezervácie Demänovská dolina na území Národného parku Nízke Tatry patrí aj Demänovská Ľadová jaskyňa. Dosahuje dĺžku 1975 m. Ľadová výplň sa vyskytuje
v spodných častiach jaskyne. Zastúpený je podlahový ľad, ľadové stĺpy, stalaktity i stalagmity. Je aj náleziskom kostí jaskynného medveďa a iných stavovcov. Jaskyňa je známa oddávna. Na stenách je aj množstvo starých nápisov a zachovaná bohatá literatúra svedčí o veľkom záujme o jaskyňu. V súčasnosti je sprístupnených 650 m.

Trvanie prehliadky: 45 min.
Otvorené: od 15. 5. do 30.9., v pondelok je zatvorená
Predpokladané vstupné: dospelí – 150 Sk, študenti – 130 Sk, deti – 80 Sk
Dobšinská Ľadová jaskyňa sa skrýva v prírodnej rezervácii Stratená na území Národného parku Slovenský raj. Dosahuje dĺžku 1483 m. Ľadová výplň sa vyskytuje vo forme podlahového ľadu, ľadopádov, ľadových stalagmitov a stĺpov. Charakterom zaľadnenia patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. V jaskyni sa zistilo 12 druhov netopierov. Je jedným z najvýznamnejších zimovísk netopiera fúzatého a netopiera Brandtovho na Slovensku. Od roku 1887 bola prvou elektricky osvetlenou jaskyňou vo vtedajšom Uhorsku. V súčasnosti je sprístupnených 475 m.
Trvanie prehliadky: 30 min.
Otvorené: od 15. 5. do 30. 9., v pondelok je zatvorená
Predpokladané vstupné: dospelí – 150 Sk, študenti – 130 Sk, deti – 80 Sk.

Gombasecká jaskyňa sa nachádza na západnom úpätí Silickej planiny, v Slovenskom krase. Dĺžka výverovej jaskyne je 1525 m. Vyniká unikátnymi tenkými sintrovými brčkami, ktoré dosahujú dĺžku až 3 m. Vyskytujú sa aj iné formy stalaktitov, stalagmitov, rôzne sintrové náteky a kôry. Jaskyňu objavili v roku 1951. Sprístupnená je od roku 1955 v dĺžke 285 m. Od roku 1968 sa ako prvá jaskyňa na Slovensku využívala 10 rokov na speleoterapiu.

Trvanie prehliadky: 30 min.
Otvorené: od 1.4. do 31.10., v pondelok je zatvorená
Predpokladané vstupné: dospelí – 70 Sk, študenti – 60 Sk, deti – 40 Sk.

Harmanecká jaskyňa sa nachádza
v doline Harmanca severozápadne od Banskej Bystrice. Dĺžka jaskyne je 2763 m. Upútajú mohutné pagodovité stalagmity, sintrové vodopády a záclony i sintrové jazierka. V jaskyni sa vyskytuje 9 druhov netopierov. Dominantný je netopier obyčajný. Jeho zimná kolónia je jedna z najvýznamnejších na Slovensku. Vstupný priestor Izbica bol známy od nepamäti. Od roku 1950 je sprístupnených 720 m.

Trvanie prehliadky: 60 min.
Otvorené: od 15.5. do 31.10., v pondelok je zatvorená
Predpokladané vstupné: dospelí – 120 Sk, študenti – 100 Sk, deti – 60 Sk.

Jaskyňa Domica leží v Národnej prírodnej rezervácii Domické škrapy na území Slovenského krasu. Dĺžka jaskyne je 5358 m. Tvorí jednotný genetický celok s jaskyňou Baradla v Maďarskej republike. Z bohatej sintrovej výplne sú typické štíty a bubny, kaskádové jazierka, cibuľovité stalaktity a pagodovité stalagmity. V jaskynnom systéme Domica – Čertova diera sa zistilo 16 druhov netopierov. Je najvýznamnejším jaskynným náleziskom bukovohorskej kultúry z neolitu (4000 rokov pred n. l.). Unikátny je nález hrotu oštepu zo staršej doby kamennej spred 35 000 rokov.
V súčasnosti prevádzkované sprístupnené časti merajú 1315 m, z toho plavba 140 m.

Trvanie prehliadky: A – 45 min., B – 85 min.
Otvorené: od 1. 2. do 31.12., s mimosezónnou technickou prestávkou, v pondelok je zatvorená
Predpokladané vstupné bez plavby: dospelí – 120 Sk, študenti – 100 Sk, deti – 60 Sk.

Jaskyňa Driny sa nachádza v Smolenickom krase v Malých Karpatoch. Dosahuje dĺžku 680 m. Jaskynné priestory s prevládajúcimi puklinovými chodbami sú dekorované bohatou sintrovou výplňou. Ďalej sú zastúpené sintrové vodopády a náteky, pagodovité stalagmity, stalaktity
a jazierka. Objavená bola v roku 1930. V súčasnosti je sprístupnených 410 m.

Trvanie prehliadky: 35 min.
Otvorené: od 1. 4. do 31.10., v pondelok je zatvorená
Predpokladané vstupné: dospelí – 80 Sk, študenti – 70 Sk, deti – 50 Sk.

Jasovská jaskyňa leží v Medzevskej pahorkatine Košickej kotliny. Dosahuje dĺžku 2811 m. V jaskyni sa zistilo 19 druhov netopierov. Patrí medzi najvýznamnejšie zimoviská podkovárov veľkých na Slovensku. Osídlená bola v neolite, dobe bronzovej, halštatskej a rímskej. Ojedinelé nálezy poukazujú aj na možné krátkodobé paleolitické osídlenie. O jaskyni sa vedelo už v druhej polovici 12. storočia. Najstarší nápis je z roku 1452. Sprístupnená je v dĺžke 550 m. Od roku 1995 sa v jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty.

Trvanie prehliadky: 45 min.
Otvorené: od 1. 4. do 31. 10., v pondelok je zatvorená
Predpokladané vstupné: dospelí – 80 Sk, študenti – 70 Sk, deti – 40 Sk.

Ochtinská oragonitová jaskyňa sa ukrýva v Ochtinskom kryptokrase medzi Jelšavou a Štítnikom. Časť vápencov bola koncom druhohôr hydrotermálne premenená na ankerity a siderity. Presakujúce atmosférické vody pozdĺž tektonických porúch spôsobili ich zvetrávanie
a vznik okrov, ktoré boli neskôr vyplavené. Dĺžka jaskyne je 300 m. Bohatá aragonitová výplň vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých podzemných priestoroch. Pre verejnosť je od roku 1972 sprístupnených 230 m.

Trvanie prehliadky: 30 min.
Otvorené: od 1.4. do 31.10., pondelok je zatvorená
Predpokladané vstupné: dospelí – 120 Sk, študenti – 100 Sk, deti – 60 Sk.

Važecká jaskyňa vo Važeckom krase má dĺžku 530 m. Podzemné priestory dekorujú najmä stalaktity, stalagmity a sintrové jazierka. Je aj náleziskom kostí jaskynného medveďa. Jaskyňu provizórne sprístupnili v roku 1928. Po rekonštrukcii v roku 1954 je sprístupnených 235 m.

Trvanie prehliadky: 25 min.
Otvorené: od 1. 2. do 30.11., v pondelok je zatvorená
Predpokladané vstupné: dospelí – 60 Sk, študenti – 50 Sk, deti – 30 Sk

Od roku 1999 sprístupnenou jaskyňou na území Prešovského okresu je Jaskyňa Zlá Diera. Zlá Diera je výnimočná veľmi citlivým spôsobom sprístupnenia, pri ktorom návštevník s prilbou na hlave prechádza so sprievodcom tajuplné podzemie. Jaskyňa nie je elektricky osvetlená, preto si návštevníci svietia tradičnými jaskyniarskymi karbidkami. Prehliadka je fyzicky nenáročná, vhodná aj pre malé deti. Nutná je pevná obuv a teplejší odev (v jaskyni je 7 stupňov).

Trvanie prehliadky: 40 minút.
Otvorené: jún, júl, august – denne od 8.30 – 19.00
Predpokladané vstupné: dospelí – 80 Sk, študenti – 60 Sk, deti – 40 Sk
Krásnohorská jaskyňa je výverová fluviokrasová jaskyňa. Známych je 1556 m podzemných priestorov tohoto jaskynného systému,
z ktorých je pre verejnosť sprístupnených 450 m. Vzhľadom na charakter jaskyne vedie prevažná časť prehliadkovej trasy ponad podzemný tok, alebo v jeho blízkosti. Prírodné prekážky prekonávajú návštevníci pomocou drevených lávok, rebríkov a lanových premostení. Tam, kde to charakter jaskyne umožňuje, vedie trasa priamo terénom jaskyne. Prehliadková trasa je vhodná takmer pre všetkých, avšak deti by mali mať aspoň 8 rokov. Vstup do jaskyne by mali zvážiť aj ľudia s nadváhou. Prehliadková trasa vyžaduje pohyblivosť a limitujúce sú úzke miesta.

Otvorené: celoročne okrem marca. Sezóna trvá od 15. 6. do 15. 9. Mimo sezóny je potrebné vstup do jaskyne dohodnúť telefonicky.

Žiada sa spomenúť aj Jaskyňu Mŕtvych netopierov. Nachádza sa v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatier v Ďumbierskom vysokohorskom krase (1750 m n.m.). Medzi jedinečnosti jaskyne patrí výskyt vulkanických hornín kriedového veku, vovrásnených do vápencového súvrstvia. Upozorňujú na seba červenohnedou alebo zelenou farbou. Ďalšou pozoruhodnosťou sú nálezy netopierích kostičiek, nachádzajúcich sa takmer všade. Podľa nich dostala jaskyňa meno. Ich vek sa odhaduje na 6000 rokov. V okrajových častiach jaskyne sa nachádzajú kostrové zvyšky kún, medveďov, a dokonca aj kozy. Jaskyňu navštívite ako praví jaskyniari, vystrojení v speleologickom odeve. S prilbou s banským osvetlením máte možnosť nazrieť do tajuplného podzemia Nízkych Tatier. V temnom, vlhkom a chladnom prostredí s liečivým účinkom na horné dýchacie cesty sa prenesiete o dve desiatky miliónov rokov späť. Od návštevníkov sa požaduje dobrá horská obuv a fyzická zdatnosť. Z ochranárskeho hľadiska je prehliadka jaskyne limitovaná, preto prístup k jaskyni je povolený len nahláseným osobám. Exkurzné trasy sú dve: trasa „A“ a trasa „B“. Trasa „A“ je dlhá 1 km, elektricky osvetlená a zabezpečená oceľovými lanami a premosteniami. Túto trasu môžu absolvovať aj deti od 6 rokov. Trasa „B“ je dlhá 3 km, nie je osvetlená a ide o náročný speleologický treking s klasickým lezením. Táto trasa nie je vhodná pre deti.

Bojnická jaskyňa je naša jediná sprístupnená travertínová jaskyňa. Je to vlastne neveľká dutina pod Bojnickým hradom, jaskyňa bola známa oddávna. Prístup do nej bol pôvodne cez hradnú studňu. Má malé jazierko a zaujímavú hrachovú výzdobu na stenách.

Návšteva jaskyne je zahrnutá v rámci prehliadky Bojnického zámku, ktorý je otvorený denne okrem pondelka:
1.4.-30.4. – 10.00-16.00 hod.
1.5.-30.9. – 9.00-17.00 hod.
1.9.-31.3. – 10.00-15.00 hod.

Relaxačné jaskyne

V poslednom čase na Slovensku vzniklo viacero soľných jaskýň. Tieto jaskyne neslúžia na prehliadku, ale na relaxáciu v príjemnom a zdravom prostredí. V takýchto jaskyniach je vysoká koncentrácia mikročastíc soli s obsahom jódu, vápnika, draslíka, sodíka, horčíka, brómu, selénu a ďalších. Každý prvok priaznivo vplýva na ľudský organizmus. Jód pôsobí hojivo na dýchacie cesty a odplavuje nežiaduce účinky zápalu a zabezpečuje normálne fungovanie štítnej žľazy, ktorej činnosť ovplyvňuje celé telo. Vápnik má vplyv na tvorbu kostí a znižuje krvný tlak. Draslík zase pôsobí na prekrvenie kože a má močopudné účinky, čo spôsobuje vyplavovanie toxických látok z organizmu, ktoré vznikajú pri látkovej výmene. Sodík udržuje hladinu kyslého a zásaditého prostredia v tele a napomáha pri energetickom metabolizme buniek. Horčík znižuje únavu a chráni pred chorobami srdca. Bróm blahodarne pôsobí na nervový systém a znižuje krvný tlak. Selén spomaľuje starnutie kože a má protivírusové účinky. Liečenie chorôb v mikroklíme soli je praktikované už veľa rokov. Jaskyne soľno-jodové túto mikroklímu ponúkajú po celý rok. Postavené sú z elementov čistej soli z najslanšieho mora sveta Mŕtveho mora. Ventilačný systém, ktorý ženie vzduch skrz soľné steny, zabezpečuje v jaskyni ideálne ionizované ovzdušie. Po pravidelných denných procedúrach v priebehu jedného týždňa môžete pocítiť výrazné zmeny na organizme. Vzhľadom na to, že soľ je jedným z prvkov nášho organizmu, je pre nás veľmi dôležitá. Soľné jaskyne nájdete vo väčšine slovenských miest.

Okrem spomenutých jaskýň sú na Slovensku tisíce jaskýň, ktoré nie sú verejnosti prístupné. Tie zostávajú pred návštevníkmi ukryté, aby si mohli ponechať svoje tajomstvá. Aby aj dnes mohli vznikať nové báje, tajomné príbehy a povesti. Pretože v takýchto jaskyniach určite nežijú len netopiere, ale aj množstvo iných strašidelných tvorov.

Spracovala: Alenka Motyčková

 
 
Nachádzaš sa tu: Home Reportáže zo sveta aj zo Slovenska Slovensko Podzemné bohatstvo Slovenska je nevyčísliteľné
DMC Firewall is a Joomla Security extension!